Plantentuin Meise

 Wie zijn we?

Onze opdracht | Français | English

Het plantenrijk ontdekken, onderzoeken en beschermen en met deze kennis samen bouwen aan een duurzame toekomst.

 

In heel Europa hebben botanische tuinen een lange en fascinerende geschiedenis. Doorheen de tijd zijn ze er steeds in geslaagd zich aan te passen aan de noden van de maatschappij. Voorheen waren de Europese botanische tuinen immers het hart van belangrijke economische en sociologische ontwikkelingen. Ze waren nauw betrokken bij drang om kolonies te verwerven evenals bij de valorisatie van tropische producten zoals hout en rubber.

Vandaag situeert de opdracht van botanische tuinen zich eerder in de tuinbouw, de plantkunde en de ecologie. Botanische tuinen zijn van onschatbare waarde voor het behoud van de biodiversiteit.

Bovendien, en dit vooral in Europa, zijn ze vaak gelegen in historische parken en domeinen. Zij dragen bijgevolg zorg voor deze historische sites evenals voor het behoud van talloze cultuur-monumenten waaronder uitgebreide bibliotheken en iconografisch materiaal. Jammer genoeg is er hiervoor vaak weinig erkenning van de bestuursorganen. Het netwerk van Europese botanische tuinen levert enorme inspanningen inzake het behoud en beheer van zowel de biologische verscheidenheid als het prachtige historisch en cultureel Europees erfgoed. De botanische tuinen van de Europese Gemeenschap hebben een Consortium van Nationale Netwerken van Plantentuinen opgericht binnen het BGCI (Botanic Gardens Conservation International), dat wereldwijd actief is. Dit Consortium ontwikkelde een actieplan: 'Action Plan for Botanic Gardens in the European Union' (Cheney J., Navarrete Navarro J. & Jackson, P.W. (eds.) 2000 Scripta Botanica Belgica 19: 68p.)

De Plantentuin is reeds geruime tijd vermaard voor zijn wetenschap en horticultuur, vooral op het vlak van de plantensystematiek en aanverwante domeinen. De Plantentuin draagt ook de verantwoordelijkheid om het erfgoed zoals de plantencollecties, herbaria, historische gebouwen, bibliotheek en vakmanschap veilig te stellen voor de toekomst. De verzamelingen zijn een onuitputtelijke bron van informatie over de plantendiversiteit op wereldvlak. Ze worden dan ook ter beschikking gesteld aan Belgische en buitenlandse onderzoekers. De Plantentuin geeft informatie en educatie aan een wijd publiek, zolang de kennis over planten maar toeneemt. Kortom er wordt zo veel mogelijk aandacht aan het behoud van de biodiversiteit ex situ als in situ besteed.

Het logo van Plantentuin Meise Even voorstellen | Opdracht | Geschiedenis | Vacatures | Vrijwilligers | PartnersSteun ons | Contact | © 2017 Plantentuin Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd