Simple leaves


Penninerved: nerves arise along a central midrib
Veernervig: de zijnerven zijn aan weerszijden van de hoofdnerf ingeplant
Nervation pennée:
Palmately veined: 3 or more veins arise from one point
Handnervig: alle zijnerven ontspringen uit één punt aan de basis van de hoofdnerf
Nervation palmée