*|MC:SUBJECT|*

Persbericht

 

 

 1.2 miljoen collectiestukken op één jaar tijd gedigitaliseerd!
DOE! project een groot succes in Plantentuin Meise!

 

Op 31 mei 2016 stelde Vlaams minister van werk, economie, innovatie en sport, Philippe Muyters, de digitalisatiestraat in gebruik door het eerste herbariumexemplaar op de band te leggen. Nu, een jaar later, passeerde het 1.2 miljoenste herbariumstuk op deze lopende band.  

Het DOE! project heeft alles in huis om een groot succes te worden. Want dankzij de actie van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering, konden we in Plantentuin Meise op een snelle en efficiënte manier 1.2 miljoen collectiestukken digitaliseren. Dit project kreeg de naam DOE! wat staat voor Digitale Ontsluiting Erfgoedcollecties.

Picturae, een extern bedrijf, installeerde een hightech digitalisatiestraat die een heel jaar in werking is geweest tegen een enorme snelheid van 5000 specimens per dag en die door 3 mensen werd bemand. Na een jaar van intensieve samenwerking namen we afscheid van de Picturae medewerkers.

Met dit project digitaliseerden we dus ongeveer 1/3 van onze volledige herbariumcollectie.

Het herbarium van Plantentuin Meise telt namelijk 4 miljoen collectiestukken die over de hele aarde werden verzameld tussen 1724 en vandaag en staat daarmee in de top 20 van de wereld. Het bevat dé referentie collecties voor België, Latijns-Amerika en Midden-Afrika en wordt veelvuldig geconsulteerd door wetenschappers van over de hele wereld. Daarom werd de nood aan digitalisering erg groot, want een gedigitaliseerde collectie versterkt de internationale zichtbaarheid en ontsluit de gegevens voor alle wetenschappers, amateurs en geïnteresseerden. Daarnaast verkleint het risico op beschadiging van deze unieke stukken. Plantentuin Meise zal alle gegevens beschikbaar maken via het nieuwe ‘digitaal herbarium’, en dit tegen het einde van de zomer.

Ondertussen zijn we met de volgende fase van het DOE! project gestart, namelijk het encoderen, dat is het invoeren van etiketgegevens die behoren tot de collectiestukken in de database. Deze gegevens bevatten een schat aan informatie voor de wetenschappers. Ze zijn niet alleen belangrijk om de biodiversiteit beter te leren kennen en te beschrijven, maar ook voor klimaatstudies of bijvoorbeeld onderzoek rond invasieve plantensoorten. Dit encodeerwerk doen we gelukkig niet alleen, want dit zou jaren vergen. De Plantentuin heeft een gedeelte van dit invoerwerk uitbesteed aan derden, nl. de firma Alembo. We willen met dit project ook iedereen betrekken bij ons werk. Dit gaan we doen door zoveel mogelijk mensen oftewel ‘the crowd’ bij deze encodering aan te spreken. Crowdsourcing is een uitgelezen kans en een typisch 21e eeuwse manier om de banden tussen het publiek, de collecties en het wetenschappelijk onderzoek aan te halen. Via een platform dat in het najaar gelanceerd zal worden tijdens de ‘Dag van de Wetenschap’ op 26 november 2017, rekenen we op de hulp van iedereen om zo snel mogelijk onze data bij elkaar te krijgen.

Info voor journalisten
Contactpersoon: Sofie De Smedt; sofie.desmedt@plantentuinmeise.be
 
Copyright © 2016 Botanic Garden Meise, All rights reserved
You are receiving this email because you are in the press contact list of the Botanic Garden Meise

Our mailing address is:
Botanic Garden Meise
Nieuwelaan 38
1860 Meise
Belgium

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*