Emiel Van Rompaey-prijs voor Plantkunde


Bij testament heeft juffrouw Irma Van Rompaey, de op 20 april 1982 overleden zuster van Emiel Van Rompaey, een geldsom gelegateerd aan de Nationale Plantentuin van België; de intresten van dit kapitaal moeten aangewend worden voor het toekennen van een tweejaarlijkse Emiel Van Rompaey-prijs voor floristiek in de ruime betekenis.

E. Van Rompaey (1895 -1975) was een pionier van het vernieuwde floristische onderzoek in België en bleef hierin tot aan zijn dood een leidende rol spelen. [Zie De Langhe J.E., 1976 - In memoriam Emiel Van Rompaey. Dumortiera 4: 1-4.]

Kandidaturen kunnen ingediend worden door enkelingen, verschillende personen samen of verenigingen, en moeten binnen zijn vóór 20 mei van de onpare jaren. Ze mogen ook door andere personen dan de kandidaten zelf worden voorgedragen.

Alle briefwisseling omtrent deze prijs dient gericht aan

Plantentuin Meise
Emiel Van Rompaey-prijs
Domein van Bouchout
1860 Meise


Om het reglement te raadplegen, klik hier.LAUREATEN Emiel Van Rompaey-prijs

1985 (periode 1983-1984):
J. Lambinon / J.E. De Langhe / L. Delvosalle / J. Duvigneaud / C. Vanden Berghen: "Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines".

1987 (periode 1985-1986):
D. Tyteca: "Etude approfondie des Orchidées de Belgique".
M. Hermy: "Uitgebreide studie van het bos in Vlaanderen".

1989 (periode 1987-1988):
G.H. Parent: "La botanique de terrain dans le district lorrain".

1991 (periode 1989-1990):
1. P. Diederich: "Cinq publications présentant un inventaire complet des lichens épiphytiques et leurs champignons lichénicoles (macrolichens exceptés) du Grand-Duché de Luxembourg".
2. Antwerpse Mycologische Kring: Publicaties van de vereniging: "Mededelingen van de Antwerpse Mycologische Kring" en "Sterbeeckia".

1993 (periode 1991-1992):
R. Fabri: "Travaux sur les ombellifères de la flore belge et luxembourgeoise".

1995 (periode 1993-1994):
1. M. Hoffmann: "Verspreiding, fytosociologie en ecologie van epifyten en epifytengemeenschappen in Oost- en West-Vlaanderen".
2. A. Zwaenepoel: "Beheer en typologie van wegbermvegetaties in Vlaanderen".

1997 (periode 1995-1996):
A. Vanderpoorten: "A bryological survey of the Brussels Capital Region (Belgium)".

1999 (periode 1997-1998)
Werkgroep Honegem: "De Flora van Honegem".
S. Godefroid: "Etude de la flore de la Région de Bruxelles-Capitale".

2001 (periode 1999-2000):
Filip Verloove: "Werken en publicaties van de vier voorbije jaren".

2003 (periode 2001-2002):
Damien Ertz: "Contributions à l'étude de la flore lichenénique de Belgique".

2005 (periode 2003-2004):
Luc Lenaerts met medewerking van Hugo Vanderlinden en Jean Vangrinsven: "Atlas Paddestoelen in Limburg, Verspreiding en Ecologie / Determinatiegids".

2007 (periode 2005-2006):
Flo.Wer vzw: "Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".