Hard Rain, een beklijvende fototentoonstelling

gebaseerd op de songtekst van Bob Dylan's 'A Hard Rain's A-Gonna Fall'

1/10 - 31/12/2007

Hard Rain, le hit de Bob Dylan en photographies

1/10 - 31/12/2007

Hard Rain, an open air exhibit of pictures, based on the lyrics of Bob Dylans famous song

 

 

Hard Rain, een fototentoonstelling gebaseerd op de songtekst van 'A Hard Rain is A-Gonna Fall' van Bob Dylan.

De beelden zullen nog lang op uw netvlies gebrand staan.

Verschillende botanische tuinen, waaronder die van Cornwall, Madrid, Oxford, Vilnius, Hobart en Edinburgh en ook de Nationale Plantentuin van België tonen 'Hard Rain'.
De combinatie van de beklijvende foto's, de profetische tekst van Dylan's song en de meer dan 18.000 soorten planten in de tuinen, kassen en zaadbanken van de Plantentuin creëert een unieke en sterke boodschap om de vernietiging van onze groene planeet een halt toe te roepen.

 

Een verontrustende voorspelling

Aan wat dacht Bob Dylan toen hij in 1962 de song 'A Hard Rain's A-Gonna Fall' schreef? Hij zingt over 'sad forests', 'dead oceans', '[places] where the people are many and their hands are all empty', 'where hunger is ugly, where souls are forgotten'. Het lijkt wel alsof Dylan, bijna een halve geleden, de toekomst, vandaag, zag.

De Britse fotograaf Mark Edwards bouwde een fototentoonstelling rond deze song, hij zocht een foto bij elke regel van de song. Hiervoor reisde hij door meer dan 150 landen en fotografeerde hoe de mensheid en de natuur overal frontaal met elkaar botsten. De tentoonstelling 'Hard Rain' is het resultaat. De verontrustende woorden van één de grootste en meest lyrische folk-rockmuzikanten sluiten naadloos aan bij de foto's. Het geheel is een dringende oproep om onze ontspoorde wereld weer op de been helpen, de tijd dringt.

  

Bob Dylan steunt 'Hard Rain'. En u?

Hard Rain is meer dan een tentoonstelling. Mark Edwards stuurde zijn foto's en bevindingen op naar regeringsleiders, zakenlui en beroemdheden. Hij vroeg hen om hun steun. Bob Dylan zelf stelde de rechten op zijn song gratis ter beschikking aan het 'Hard Rain' project.

Maar iedereen is betrokken partij, ook u. Elke burger kan persoonlijke maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om zo de opwarming van de planeet mee een halt toe te roepen. Want ook onze gematigde streken zullen niet aan de klimaatsveranderingen ontsnappen.

Daarnaast kan iedereen deel uitmaken van een globale massabeweging, we kunnen onze energie vrijwillig en democratisch bundelen. Iedereen die in een democratie leeft, kan zijn zeg doen over hoe we de planeet kunnen redden. Als we wachten zullen rampen zoals catastrofale droogtes, plagen van tropische ziektes en stortvloeden en orkanen alsmaar meer opduiken. Regeringen zullen in paniek raken en zullen restrictieve wetten en reglementen uitvaardigen die ingegeven zijn door angst. De democratie zelf zou één van de eerste slachtoffers kunnen worden van de klimaatwijzigingen.

Het 'Hard Rain' project probeert de top-downbenadering – grote internationale toppen van invloedrijke regeringen en globale verdragen – te combineren met een bottum-upbenadering. Op de website www.hardrainproject.com biedt Mark Edwards iedereen een forum om regeringen te stimuleren en hen de miljoenen kleine dingen die mensen en bedrijven doen te laten steunen.

  

Ook plantentuinen maken deel uit van de oplossing

Al onze problemen zijn door de mens gemaakt – en kunnen dus ook door mensen opgelost worden. De kennis die in plantentuin aanwezig is kan gebruikt worden om goede en duurzame oplossingen te vinden. Plantentuinen zijn een bron van hoop. Planten zijn immers op elk moment van de dag en in elke dag van ons leven permanent aanwezig. Ze beïnvloeden ons op ontelbare manieren. Zonder planten is het menselijk bestaan onmogelijk.

Groene planten leveren ons de zuurstof die we bij elke teug lucht inademen. In de atmosfeer vormt deze zuurstof ook de ozonlaag. Deze laag beschermt de aarde tegen schadelijke ultraviolette stralen van de zon. Zonder planten zouden we stikken en verbranden.

Zo goed als al ons voedsel is rechtstreeks van planten afkomstig; tarwe, rijst, maïs, koffie, thee, vruchten, groenten, chocolade, bier en wijn, om maar enkele voorbeelden te geven. Ook wanneer we vlees eten komt dit, onrechtstreeks, van planten, koeien eten immers gras.

We eten niet alleen planten, maar we bouwen er ook mee, we kleden er ons mee, we maken er ons mooi mee, we gebruiken ze zelfs om ons te genezen. Planten leveren ons hout, katoen, geurstoffen, schoonheidsproducten, kleurstoffen, medicijnen.

Planten zuiveren ons water, stabiliseren onze bodems en maken ze vruchtbaar. Ze leveren ons schaduw en beschutting en temperen de impact van het klimaat en het weer.

Sommige planten kunnen in de meest barre omstandigheden overleven. De trommelstokboom (Moringa oleifera) bijvoorbeeld groeit zeer goed in droge Sahel gebieden. De plant levert voedzame bladeren, rijk aan mineralen, proteïnen en vitamines, die als groente gebruikt kunnen worden. 

Wereldwijd kunnen duizenden plantensoorten ingezet worden om problemen zoals honger en woestijnvorming aan te pakken, maar vaak en plantentuinen zijn vaak de enige instellingen die deze planten kennen.

Verschillende botanische tuinen, steunen daarom actief 'Hard Rain'. De combinatie van de beklijvende foto's, de profetische tekst van Dylan's song en de meer dan 18.000 soorten planten in de tuinen, kassen en zaadbanken van de Plantentuin creëert een unieke en sterke boodschap om de vernietiging van onze groene planeet een halt toe te roepen.

 

Praktisch

De tentoonstelling 'Hard Rain' loopt van 1 oktober tot 31 december 2007 (gesloten op 25 december en op 1 januari) in openlucht aan de zuidkant van het Plantenpaleis in de Plantentuin.

Toegangsprijs 4 €;  60+, personen met beperkingen en studenten 3 €;  – 12 jaar gratis

Het ticket geeft toegang tot de tentoonstelling en alle collecties van de Plantentuin (92ha) waaronder het Plantenpaleis (deels in renovatie).

Nationale Plantentuin van België

Domein van Bouchout, Nieuwelaan 38 – 1860 Meise (op 4 km van het Atomium)

Autosnelweg A 12 Brussel-Boom (Antwerpen), afrit 3 ‘Meise’

Bus 'De Lijn' 250 en 251 vanuit het Brusselse Noordstation

De Plantentuin is alle dagen open vanaf 9u30.

Publieksinfo: 02-260 09 70 – info@br.fgov.be – www.plantentuinmeise.be

 

 

 

Hard Rain / Pluie d’enfer

Le hit de Bob Dylan en photographies

"Hard Rain" : Exposition en plein air de photographies basées sur le texte de la chanson de Bob Dylan "A Hard Rain ‘s A-Gonna Fall"

Du 1er octobre au 31 décembre 2007, au Jardin botanique national

 

Une phrase, une photo

A quoi pensait Bob Dylan quand il écrivit, en 1962, la chanson "A Hard Rain ‘s A-Gonna Fall" ? « Tristes forêts », « océans morts », des endroits « où les gens sont nombreux et ont tous les mains vides », « où la faim est hideuse, où l’on oublie les âmes » : près d’un demi-siècle plus tard, il semble que le chanteur ait été prophétique... hélas pour notre planète.

Très interpellante, l’exposition du photographe britannique Mark Edwards illustre chaque phrase de la chanson par une photographie. Il a pour cela parcouru plus de 150 pays en immortalisant le choc frontal entre les êtres humains et la nature.  Chaque cliché colle au plus près des paroles, impitoyables et lyriques, de l’un des plus grands artistes de folk-rock.  C’est un appel vibrant pour retricoter notre monde à l’endroit, maintenant.

 

Bob Dylan soutient "Hard Rain".  Et les citoyens ?

L’exposition se double d’une action.  Mark Edwards a envoyé son travail aux premiers ministres, présidents, businessmen, célébrités, pour susciter leur collaboration. Bob Dylan le soutient personnellement en ayant cédé ses droits sur son texte.

Mais chacun d’entre nous aussi est concerné par l’action.  Chaque citoyen peut dès aujourd’hui poser un geste concret afin de diminuer l’émission de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement global de la planète.  Même nos régions tempérées ne seront pas épargnées par les catastrophes naturelles.

Ensuite, chacun de nous peut s’impliquer dans un mouvement de masse qui vise à sauver la planète.  Chaque citoyen d’une démocratie a son mot à dire sur la manière d’assurer un futur à notre terre.  Sécheresses catastrophiques, inondations, cyclones etc. vont se multiplier : les gouvernements risquent de prendre, au fil du temps, des mesures restictives et extrêmes sous l’effet de la panique.  C’est la démocratie elle-même qui risque d’être une des premières victimes des changements climatiques

Le projet "Hard Rain" combine une dynamique descendante (c’est-à-dire encourage l’impulsion venant des organisations internationales et des "décideurs" politiques) avec un mouvement ascendant, provenant des citoyens.  Sur www.hardrainproject.com, Mark Edwards propose un forum ouvert à tous pour inciter les gouvernements à gérer leur pays avec sagesse et à soutenir toutes les initiatives citoyennes allant dans le bon sens.

 

Les jardins botaniques font partie de la solution

Les problèmes du globe sont d’origine humaine : par conséquent, l’être humain détient la solution dans ses mains.  Les connaissances scientifiques des jardins botaniques, et leur mission de conservation des espèces végétales, apportent un grand espoir à l’humanité.  Car sans les plantes, l’être humain n’existerait pas.

Sans plantes, aucune vie animale et humaine n’est possible : elles produisent à la fois l’oxygène indispensable à la vie humaine sur terre et la couche d’ozone qui nous protège contre les rayons ultra-violets nocifs du soleil. 

Presque toute la nourriture que l’humanité consomme provient directement des plantes : blé, riz, maïs, café, thé, fruits, légumes, vin,... Même la viande que nous mangeons provient d’animaux qui se nourrissent de plantes. 

Les plantes fournissent aux humains de quoi s’abriter, se vêtir, se chauffer, se soigner, se laver, etc : bois, coton, carburants verts, médicaments, parfums, savons,... 

Les plantes tempèrent le climat et fertilisent le sol par la désagrégation de leurs feuilles.  Certaines plantes, extraordinairement bien adaptées à des conditions extrêmes comme le moringa (Moringa oleifera) au Sahel, constituent un aliment complet pour les populations humaines tant elles sont riches en vitamines, minéraux et protéines.  Il contient un agent actif efficace dans le traitement des eaux, biodégradable, et produit une huile intéressante pour l’alimentation ainsi que pour l’industrie cosmétique.  Facile à planter et de croissance rapide, le moringa résiste bien à la sécheresse.

De telles plantes, promues par les jardins botaniques, constituent des solutions concrètes pour lutter contre la désertification et la faim dans le monde.

En accueillant l’exposition "Hard Rain", mais aussi par ses 18.000 espèces végétales et ses banques de graines, notamment, le Jardin botanique national de Belgique agit concrètement pour remédier à la dégradation de notre planète.

 

En pratique

Jardin botanique national de Belgique

"Hard rain" se déploie près de l’entrée sud du Palais des Plantes du 1er octobre au
31 décembre 2007 (fermeture le 25 décembre et le 1er janvier).

Entrée : 4 € ; + 60, personnes handicapées et étudiants : 3 €, - 12 ans : gratuit.

Le ticket donne accès à l’exposition ainsi qu’à la totalité des collections (92 ha) dont le Palais des Plantes (partiellement en rénovation)

Ouvert tous les jours à partir de 9 h 30

info: 02-260 09 70 – info@br.fgov.be – www.jardinbotanique.be

Hard Rain,

an exhibition based on the lyrics of Bob Dylan's song "A Hard Rain ‘s A-Gonna Fall"

Bob Dylan saw a hard, hurting rain coming, destructive to people, plants, animals, forests, oceans, and streams. Oddly, scientists agreed with the young singer. They began warning at about the time Dylan was writing his song of linked human and environmental degradation.

Today’s science agrees with yesterday’s science. In 2005, more than 1,000 researchers assessing the planet’s ecosystems warned that most of them are losing their ability to serve human needs. More than one billion people live in absolute poverty, a poverty that kills many of them, including the 1.7 million children who die each year from preventable diseases. Environmental and human poverty reinforce and feed off one another.

Mark Edward, who made this exhibiton, is one of the most widely published editorial photographers in the world. He founded Still Pictures, regarded as the leading photo agency specializing in environmental issues, the Third World and nature. He is the co-author of Changing Consciousness with David Bohm and has written several books on photography. He is based in London. More information on the project: www.hardrainproject.com

You can visit the Hard Rain exhibition untill 31 december 2007

at the National Botanic Garden of Belgium

Entrance fee : 4 € ; + 60, disabled and students : 3 €, - 12 year : free

The ticket gives access to the exhibition as well as to the rest of the Botanic Garden (92 ha)

Daily openend at 9h30 (closed on 25 December and 1 January)

info: 02-260 09 70 – info@br.fgov.be – www.botanicgarden.be