De gouden bladzijde van de Nationale Plantentuin van België

(momenteel enkel beschikbaar in het Nederlands)

In april 2000 tijdens de vijfde staatshervorming werd de overheveling van de Plantentuin van federale overheid naar de Vlaamse Gemeenschap beslist, mits een aantal randvoorwaarden. Twee federale en twee regionale verkiezingen later is er van de uitvoering nog steeds geen sprake. Toch roeit deze internationale erkende instelling, ouder dan het koninkrijk België, voort met de riemen die ze heeft...

Na elke storm doen onze glazeniers hun uiterste best om de gaten in de oude daken zo snel mogelijk te dichten.
Eén van de wetenschappers van de Plantentuin reist met Alain Hubert mee naar Antarctica om te kunnen evalueren welke impact de bouw van het zuidpoolstation Prinses Elisabeth op fauna en flora zal hebben.
Een grote publiekstrekker blijven de reuzenwaterlelies die bijzonder veel aandacht vragen van de tuiniers. Bij fotoshoots waar baby'tjes op de drijvende bladeren gefotografeerd worden, zijn de wachtlijsten steeds volzet.
De Educatieve Dienst ontvangt elk jaar meer en meer schoolbezoeken. Recent werd dan ook het aanbod aan specifieke ateliers uitgebreid.
Mede dankzij een milde schenker kon een schuilhuisje in middeleeuwse vakwerkbouw opgetrokken worden. Verwijzend naar zijn afkomst werd het tot 'de Seefhoek' gedoopt.
In dezelfde stijl als het schuilhuisje werden ook een bijenhal en een fietsenstalling opgericht.
De Plantentuin publiceert maar liefts vijf reeksen van wetenschappelijke tijdschriften maar ook werken zoals de Flora van België of zoals het afgebeelde boek over giftige tuin- en kamerplanten.
Regelmatig trekt één van de wetenschappers op expeditie naar de subantarctische eilanden op zoek naar nieuwe soorten van kiezelwieren. Andere wetenschappers trekken op onderzoek naar paddenstoelen in West-Afrika of bloemplanten in Centraal-Afrika of Madagaskar.
De zaadbank van de Plantentuin maakt deel uit van het Europees programma ENSCONET, ter bewaring van zaden van wilde Europese planten. Daarnaast bewaart men in onze zaadbank een enorme collectie wilde bonen en boonachtigen, een onschatbare bron van genetisch materiaal voor de toekomst.
De Plantentuin levert inspanningen om bepaalde groepen van bedreigde planten mee te helpen bewaren voor nageslacht, zoals enkele zeldzame wilde soorten van het Kaaps viooltje.
Regelmatig vinden in het kasteel wetenschappelijke conferenties plaats.
Tijdens de Dag voor de Meisenaar, werden de omwonenden naar de Plantentuin uitgenodigd en bij die gelegenheid werd ook een nieuwe fuchsiacultivar gedoopt tot 'Beauty of Meise'.
Een van de kassen die op een definitieve herinrichting wacht, werd door de verzorgende tuiniers, mooi ingericht met ondermeer een collectie vleesetende planten.
Meerdere Nocturnes per jaar lokken honderden mensen naar de Plantentuin bij valavond.
De collectie magnolia's trekt elk jaar meer en meer volk. In april 2007 waren er dat al meer dan 10 000.
De wetenschappelijke tekenaars die hier aan het werk zijn leveren kwalteit van wereldformaat.
Een unicum voor België, de enige plant die in geen enkel ander land ter wereld voorkomt, is een grassoort met de naam Ardense dravik. Helaas reeds decennia uitgestorven in het wild, maar dank zij de zaadbank van de Plantentuin 'terug tot leven gewekt'.
De publicatie van de atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest, is een belangrijk instrument voor beleidsmakers dat aantoont welke plantensoorten we kwijtspeelden de laatste eeuw, welke we nog dreigen kwijt te spelen en welke aan een opmars bezig zijn.
Tientallen internationale wetenschappers komen elk jaar delen van het rijke herbarium van de Plantentuin bestuderen.
Een nieuwe Tuinwinkel werd opgericht om de bezoeker ten dienste te staan.
Op enkele jaren tijd groeide het herbarium sterk aan. Nu wordt het aantal specimens op ongeveer 4 miljoen geschat.
Met eigen personeel en met eigen middelen heeft de Plantentuin een aantal nieuwe burelen ingericht.
Opzoeken in de enorme botanische bibliotheek kan sinds kort ook via het internet, dankzij de overstap naar het bibliotheeksysteem VUBISsmart.
Om geen serrecapaciteit te verliezen worden in met eigen middelen en eigen personeel de glazen daken van collectiekassen vervangen door polycarbonaat dakbedekking.
Sinds oktober 2006 kan de Plantentuin rekenen op tientallen vrijwilligers...
...die zich belangenloos inzetten bij tal van taken.
Een van de vijf regenwoudkassen kreeg al een nieuw dak, de andere 5 volgen in het voorjaar van 2008.
Om de wereldvermaarde herbarium Henri Van Heurck onder te brengen, worden met eigen mensen en middelen van verschillende dienstgangen, bruikbare herbariumzalen gemaakt en ingericht.
Een kas voor planten uit het subtropisch regenwoud werd van een nieuw dak voorzien, heringericht en in gebruik genomen.
Ook de Evolutiekas is één van de volledig hernieuwde serres met het boeiend verhaal van 500 miljoen jaar plantengeschiedenis.
De publiekskas met mediterrane planten kreeg een nieuw dak en ter afwachting van de definitieve inrichting werd de collectie planten al enorm uitgebreid en aangelegd.
Mabundu, de volledig heringerichte serre met tropisch economische gewassen is bijzonder leerrijk voor jong en oud.
De eerste van de 13 grote publiekskassen die helemaal klaar was, was de Droogtekas. Metershoge woestijnplanten doen je er je mond openvallen.

wordt vervolgd...