Plantentuin Meise

 Er groeit iets in Meise!

Verkoop van brandhout

 

BERICHT

De verkoop vindt plaats in het Agentschap Plantentuin Meise en wordt georganiseerd door de Rekenplichtige van het Agentschap.

Datum: zaterdag 17 maart 2018

Uur: 10h00

Plaats: Agentschap Plantentuin Meise, u meld zich minstens een kwartier op voorhand aan bij de parkwachter aan de Hoofdingang van de Plantentuin, Nieuwelaan 38.

Aantal loten: 28

Bezichtigen van de loten: Alleen op de dag van de verkoop zaterdag 17 maart vanaf 9h00.

Meer info : nathalie.verdickt@plantentuinmeise.be
Nieuwelaan 38, B-1860 MEISE
TEL : 02 260 09 20
http://www.plantentuinmeise.be


VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

1. De verkoop geschiedt per lot en bij opbod.

2. Benevens de prijs van toewijzing worden kosten aangerekend; de kosten bedragen 20 % op de prijs van toewijzing. De kosten zijn ten laste van de koper.

3. De betaling van de koopsom, vermeerderd met de 20 % kosten, worden ter plekke en contant vereffend.

4. Eens het lot is toegewezen aan de koper blijft het ten perikel en gevaar van de koper.

5. Alle eventuele geschillen tussen de kopers worden enkel door de Rekenplichtige van het Agentschap Plantentuin Meise of zijn medewerker ter plekke beslecht.

6. De locatie van het brandhout bevindt zich op de grote betonplaat achterin het domein.

7. Voor wat de toegangsweg naar en van de houtstapelplaats (betonplaat) binnen de Plantentuin betreft, gebruikt de koper enkel de met klinkers betegelde ringweg van aan de ingang voertui≠gen, Nieuwelaan, tot aan de houtstapelplaats. Bij het weghalen van het brandhout gebruiken hij en zijn medewerkers uitsluitend deze toenaderingsweg. Het is hem ten strengste verboden andere parkwegen dan deze die hem werden toegewezen, te gebruiken. De koper ziet erop toe dat de doorgang op en in de buurt van de ringweg op generlei wijze versperd worden. Ingeval van heirkracht kan een alternatieve toegangsweg aangeduid worden door de parkwachter. Zware voertuigen worden uit het park geweerd (zie
ook bepaling 10 onderhavig). Enkel de wachter van de Plantentuin bepaalt welke voertuigen in het domein worden toegelaten.

8. Om de dagelijkse werking van de Plantentuin zo weinig mogelijk te storen, verbindt de koper er zich toe het zaagwerk ter plekke zo veel mogelijk te beperken, m.a.w. hij verricht enkel zaagwerk om het laden van het hout mogelijk te maken. De kopers zien erop toe dat de ruimte waar hun koop zich bevindt of bevond, op ordentelijke wijze wordt achterge≠laten. De zaagresten, takjes e.d. worden bij elkaar, op 1 hoopje, geveegd zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgeladen.

9. De periode waarbinnen het hout wordt opgehaald beperkt zich tot volgende data:

zaterdag 17/03/2018 van het ogenblik dat de verkoop volledig gesloten is

(d.i. de betaling) tot 17u30

maandag 19 maart tot zaterdag 24 maart 2018 van 09u00 tot 17u30

maandag 26 maart tot en met zaterdag 31 maart 2018 van 09u00 tot 17u30

De koper streeft ernaar zijn koop zo snel mogelijk uit het domein te verwijderen. Desalniettemin zal de koper alle hout van het lot of de loten die hij heeft aangekocht voor laatst vermelde datum uit de Plantentuin verwijderd hebben.

10. De kopers en hun medewerkers houden zich strikt aan het parkreglement, het politieregle≠ment van de gemeente Meise of de gemeente Wemmel (in te kijken in de Plantentuin en op www.plantentuinmeise.be) en de aanwijzingen van de dienstdoende wachter van de Nationale Plantentuin. Op heel het domein geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. Hij/zij houdt er rekening mee dat een toerismetreintje rond rijdt in het domein en zal dit vervoersmiddel niet storen bij zijn rit.


11. Eventuele beschadigingen teweeggebracht door de koper(s) aan beplantingen, wegen of elk ander parkelement, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid en ten laste van de koper en zullen door de directie van het Agentschap Plantentuin Meise in rekening worden gebracht. Beschadi≠gingen aan goederen van derden, aan geparkeerde voertuigen, vallen volledig onder de verant≠woordelijkheid en ten laste van de koper; het Agentschap Plantentuin Meise is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.

12. Noodoproep

In geval van nood/brand dienen buiten de hulpdiensten steeds de wachters van de Plantentuin verwittigd te worden. Telefoon: 02 260 09 93. Zij zullen uiteindelijk instaan voor het leiden van de hulpdiensten naar de juiste locatie. Belangrijk is steeds de juiste locatie door te geven evenals de reden van de oproep. Het adres:

Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38, 1860 Meise

Tel. medische spoeddienst en/of brandweer: 100

Tel. Politie: 101

Tel. Algemeen (GSM): 112

Tel. parkwachters: 02 260 09 93De directie

Agentschap Plantentuin Meise
 

 

Het logo van Plantentuin Meise Even voorstellen | Opdracht | Geschiedenis | Vacatures | Vrijwilligers | PartnersSteun ons | Contact | © 2017 Plantentuin Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd