Plantentuin Meise

 Er groeit iets in Meise!

Giftige planten | Français

Giftige planten zijn planten waarvan de inname van of het contact met een betrekkelijk kleine hoeveelheid zaad, wortel, blad, stengel, vrucht of sap mens of dier in- of uitwendige schade kan toebrengen. De graad van giftigheid van een plant is afhankelijk van verschillende factoren: niet alle plantendelen zijn altijd even giftig, sommige delen kunnen giftigheid verliezen na koken of drogen of net extra toxisch zijn na kauwen of pletten.

Uit oproepen van het Antigifcentrum (tel 070 245 245) blijkt dat bij tweederde van de intoxicaties met planten jonge kinderen het slachtoffer zijn, vooral peuters en kleuters van 0 tot 4 jaar die nogal eens de neiging hebben dingen in de mond te steken en die door hun lage lichaamsgewicht sneller reageren op een dosis gifstoffen dan volwassenen. De meeste ongevallen met kinderen lopen echter goed af. Slechts in 1 geval op 7 neemt men klachten waar zoals maagpijn, buikkrampen, diarree, misselijkheid, braken. Nog minder vaak komen huidreacties, koorts, bleekheid, onwel voelen voor en slechts uitzonderlijk neurologische symptomen (slaperigheid, opwinding, verwijding van pupillen) of cardiovasculaire symptomen (bloeddrukdaling, brady- of tachycardie).

Bij ongevallen met planten bij volwassenen, gaat het meestal om huidirritaties, maagdarmklachten en oogletsels. Soms gebeuren er ook ongevallen veroozaakt door gebrekkige plantenkennis of verwarring met andere planten; een belangrijke waarschuwing voor zij die aan zelfmedicatie doen of experimenteren met ecodrugs.

Wat te doen in geval van vergifiging?

  1. Blijf steeds kalm.
  2. Bij vergiftiging door het eten van plantendelen: Verwijder plantenresten uit de mond en houd ze bij; braakt het slachtoffer, houd dan het braaksel bij, maar doe in geen geval het slachtoffer braken zonder eerst deskundig advies in te winnen, geef ook geen melk aan het slachtoffer.
  3. Bij aanraking van giftige planten die huidirritatie of verbranding veroorzaken: ga en blijf uit de zon, spoel de huid gedurende minstens 10 minuten overvloedig met water; wrijf nooit hard op de huid en experimenteer niet met zalfjes
  4. Het is aan te raden steeds deskundig advies in te winnen bij het Antigifcentrum (dag en nacht bereikbaar via het gratis nummer 070 245 245), je huisarts of de 112.

Beter voorkomen dan genezen

  • Zorg dat je de namen kent van de planten in en rond je huis.
  • Schaf bij voorkeur onschadelijke soorten aan, er zijn gelukkig meer niet-giftige dan giftige planten.
  • Leer kinderen verantwoord met planten omspringen.
  • Gebruik bij het werken in de tuin steeds handschoenen en wrijf nooit in de ogen.
  • Zorg dat je actieve kool in je apotheekkastje hebt (let wel, niet bij alle vergiftigingen te gebruiken!).

Giftige planten

Hieronder een greep uit de lijst van giftige planten, meer gedetailleerde info kan u vinden in het boek 'Planten, een andere kijk', een uitgave van de Plantentuin en het Antigifcentrum.

Aconitum napellus

blauwe monnikskap

bijzonder gevaarlijke plant; zowel wortels als bladeren bij aanraking en inname

Aesculus hippocastanum

witte paardenkastanje

zowel vruchten, bolsters, bladeren als twijgen giftig voor mens en dier (behalve voor geitachtigen en varkens)

Arum maculatum

aronskelk

alle delen maar vooral de bessen giftig bij aanraking en inname

Atropa bella-donna

wolfskers

gehele plant zeer giftig

Aucuba japonica

aucuba

bessen niet eetbaar maar globaal weinig giftig

Berberis sp.

zuurbes

wortels en takken giftig

Brugmansia sp.

engelentrompet

alle delen van de plant zeer giftig

Buxus sempervirens

palmboompje, buxus

bast en blaadjes giftig

Capsicum annuum

Spaanse peper

kan sterk irriterend zijn voor ogen maar ook voor huid en maag-darmstelsel

Clivia miniata

St-Jozefplant

irriterend na inname

Chelidonum majus

stinkende gouwe

oranje melksap irriterend voor ogen, mond en keel

Colchicum autumnale

herfsttijloos

hele plant giftig ook voor dieren

Convallaria majalis

meiklokje

alle delen giftig ook het water van de vaas waarin meiklokjes staan

Cotoneaster horizontalis

vlakke dwergmispel

bessen bevatten blauwzuur

Daphne mezereum

rood peperboompje

alle delen, maar vooral schors en bessen giftig en sterk irriterend

Datura stramonium

doornappel

alle delen van de plant zeer giftig en zeker de zaden

Dieffenbachia maculata

dief-van-Bagdad

hele plant giftig en kan slijmvliezen ernstig beschadigen

Digitalis purpurea

vingerhoedskruid

alle delen, vooral de bladeren erg giftig, zelfs dodelijk voor dieren

Euonymus europaeus

kardinaalsmuts

vruchtjes, bladeren en schors giftig

Euphorbia sp.

wolfsmelk

2000 erg verschillende soorten tuin- en kamerplanten

melksap sterk irriterend voor ogen, huid en spijsverteringsstelsel

Euphorbia pulcherrima

kerstster

melksap en bladeren sterk irriterend voor ogen, huid en spijsverteringsstelsel

Ficus elastica

rubberplant

irriterend voor maag-darmkanaal

Ficus benjamina

treurvijg

irriterend voor maag-darmkanaal en allergische reacties opwekkend na inname of bij intens contact (plantenkwekers)

Frangula alnus

sporkehout

zwaar laxerend

Hedera helix

klimop

bladeren en bessen giftig

Helleborus sp.

nieskruid, kerstroos

hele plant zeer giftig

Heracleum mantegazzianum

reuzenberenklauw

huidletsels na contact (soms pas hele tijd later)

Ilex aquifolium

hulst

bladeren en bessen giftig

Juniperus sp.

jeneverbes

sap giftig ook voor herkauwers

Laburnum sp.

goudenregen

zeer giftige plant, alle delen, zeker oppassen met peulen en zaden die door kinderen makkelijk verward worden met erwtjes

Lantana camara

lantana, wisselbloem

vruchtjes en bladeren giftig

Lathyrus odoratus

pronk- of reukerwt

zaden giftig

Ligustrum sp.

liguster

bladeren en bessen giftig

Lonicera sp.

kamperfoelie

giftige bessen

Mahonia aquifolium

mahonie

wortel en schors giftig bij inname

Narcissus sp.

paasbloem

stengel, blad en bol giftig bij inname

Nerium oleander

oleander

alle delen van de plant sterk giftig

Primula sp.

sleutelbloem

kan contactallergieën veroorzaken

Prunus laurocerasus

laurierkers

bladeren en pitten giftig ook voor varkens, schapen, geiten, paarden en honden

Pyracantha coccinea

vuurdoorn

vruchtjes kunnen spijsverteringsstoornissen veroorzaken, doorns kunnen erg verwonden

Quercus sp.

eik

jonge bladeren en onrijpe eikels kunnen spijsverteringsstoornissen veroorzaken bij kinderen en herkauwers, fijn zaagstof kan allergieën opwekken bij houtbewerkers

Ranunculus sp.

boterbloem, ranonkel

alle delen bevatten irriterende (huid) en giftige substanties

Rhododendron ponticum

rododendron

alle delen van de plant, zelfs nectar is giftig

Rhus hirta

fluweelboom, azijnboom

huidcontact en inslikken kan irriterend zijn

Ricinus communis

wonderboom

vooral zaden zeer giftig na kauwen

Ruta graveolens

wijnruit

kan huidirritaties geven

Sambucus nigra

gewone vlier

schors, bladeren en onrijpe bessen giftig

Skimmia japonica

skimmia

alle plantendelen giftig

Solanum dulcamara

bitterzoet

bessen, bladeren en stengels giftig

Solanum nigrum

zwarte nachtschade

bessen, bladeren en stengels giftig

Solanum pseudocapsicum

oranjeboompje

vruchtjes, bladeren en stengels giftig

Solanum tuberosum

aardappel

bessen, loof en groen geworden aardappelen giftig ook voor dieren

Sorbus aucuparia

lijsterbes

bessen licht giftig

Symphoricarpos alba

sneeuwbes

bessen giftig bij inname van meer dan 5 stuks

Taxus baccata

taxus, venijnboom

alle delen van de plant zeer giftig ook voor vee

Thuja sp.

levensboom

sap giftig ook voor dieren (paarden, herkauwers) hout kan astma of allergie geven bij bewerking

Urtica dioica

brandnetel

sterk irriterend, kan overgevoeligheidsreacties uitlokken

Viburnum sp.

sneeuwbal

bessen giftig bij inname van meer dan 5 stuks, ook schors en bladeren giftig

Viscum album

maretak

bessen, bladeren en takken giftig

Wisteria sp.

blauweregen

alle delen giftig en irriterend, oppassen met vruchten en zaden die voor kinderen op boontjes lijken

Het logo van Plantentuin Meise Even voorstellen | Opdracht | Geschiedenis | Vacatures | Vrijwilligers | PartnersSteun ons | Contact | © 2017 Plantentuin Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd