Plantentuin Meise

 Er groeit iets in Meise!

Universiteiten en hogescholen | Français

Thematische mogelijkheden

Hieronder enkele suggesties, de nummers verwijzen naar het bezoekersplan dat u ook aan de ingang krijgt.

 
Vegetaties en aanpassingen van planten

Vegetaties en levensgemeenschappen kan u het best illustreren met enkele kassen van het Plantenpaleis (5). Gecombineerd met de bostuin in de buurt van het jachtpaviljoen (7) en de coniferenverzameling (18) biedt dit traject u een schat aan plantaardige levensvormen en aanpassingen aan de meest diverse omstandigheden. De afwisseling is voelbaar: van de winderige mediterrane kas (5,I) over de dampend vochtige Victoriakas (5,K) naar de koelte van het bos uit onze streken. Binnen de kassen zijn de planten gegroepeerd in geografische bedden. Alle mogelijke levensvormen van planten passeren de revue.

 
Evolutie, bloembouw en classificatie

De Evolutiekas (5,B) schetst de ontwikkeling van het Plantenrijk van het prille begin tot de bloemplanten van vandaag. Mosvarens, varens, paardenstaarten en naaktzadigen zijn hier in grote aantallen aanwezig. Reconstructies en levende planten geven een volledig beeld van de plantenevolutie. Het laatste deel van de kas is gewijd aan de bloemplanten. Er is een overzicht van de oudste families van de bloemplanten.

Het Herbetum (17) is de zone bij uitstek om classificatie te illustreren. De planten staan in familieverband gegroepeerd. Deze tuin volgt het systeem van Cronquist en Thaktajan. Aan u om de APG-ordes uit te leggen.

 
Tuinplanten

Zowel in het Herbetum (5) als in het Fruticetum (15) zal u honderden wilde voorouders van gekende tuinplanten aantreffen. Ook in de Lentekas (5,A) en in de Mediterrane kas (5,I) van het Plantenpaleis (5) groeien verwanten van gekende tuinplanten. In de plantbedden (26) voor de Oranjerie (10) groeien verschillende halfwinterharde plantensoorten.

In de tuinaanleg vormen bloeiende struiken de ruggengraat van elk goed tuinontwerp. Naast het Fruticetum (15) kan u ook in de Hydrangeacollectie (21) en het Rododendronbos (22) verschillende toepassingen van struiken in tuin en landschap bekijken. Een wandeling langs de ringweg voert u langs de Lange Border (13) waar u verschillende fors uitgegroeide exemplaren van sierstruiken zal aantreffen. Op de bezoekersfolder staan een aantal merkwaardige bomen aangegeven.

 
Plantenteelt

De Plantentuin herbergt 18.000 soorten planten uit alle uithoeken van de wereld. In de mate van de mogelijkheden bieden we deze planten de beste groeiomstandigheden. Lichtcondities, substraten, potten, waterregimes, microklimaat worden allemaal gemanipuleerd. Er zijn verschillende kassen en tuinen met zeer verschillende groeiomstandigheden te bezoeken. In het Plantenpaleis (5) zijn de meeste substraten op basis van gecomposteerde cocosvezels, wij beperken het gebruik van turf zo veel mogelijk.

 
Tuinarchitectuur

Het landschap rondom de Oranjerie (10) is authentiek (van de hand van de franse architect Verly, 1818). Het geheel van kronkelende paden, vijvers, open ruimtes en zichtassen is historisch goed bewaard gebleven en is een type voorbeeld van 19e eeuwse landschapsarchitectuur.

Er zijn ook verschillende bouwwerken: de Oranjerie (10) met de ommuurde Oranjerietuin (25), daarnaast is er ook de Vriendschapstempel (9): een mooi voorbeeld van een 19e eeuwse folie. Verspreid door het domein staan nog een aantal sierbouwwerken (6, 7, 8).

 
Relatie mens en plant

In het Plantenpaleis (5) is Mabundu volledig gewijd aan tropische economische planten. Hier kan u koffie, katoen, rijst en dergelijke meer vinden. Ook een aantal medicinale planten staan hier gepresenteerd. In het Herbetum (17) groeien een aantal cultuurgewassen. De tuin met geneeskrachtige planten (16) bevat honderden plantensoorten met medicinale eigenschappen.

In dit kader kan u met een studentengroep ook het scholenatelier "Planten in ons leven" volgen, zeker voor studenten lerarenopleiding een aanrader.

 
Inheemse wilde planten

De zone van Wild Meise (19) telt verschillende habitats: bos, broekbos en hooiweides. Met een gericht beheer verwijderen we gaandeweg exotische elementen uit deze zone en stimuleren we de inheemse plantengroei. Een uitgepijlde wandeling met folder voert u langs een aantal inheemse bomen. Samen met vrijwilligers en scholen organiseren we hier regelmatig beheerswerken.

Een andere interessant gebied is de Machoechel (14), een vochtig hooiland langs het Fruticetum. Verspreid door het domein komen grote populaties van bosanemonen, daslook en andere voorjaarsbloeiers voor. Ook de mycoflora van het domein is bijzonder rijk met ondermeer talrijke boletensoorten.

Insectenetende planten, mierenplanten, orchideeën en epifyten

Dit zijn populaire groepen waar ook studenten graag iets meer over horen. Over de meeste van deze groepen kan u op de website een infoblad vinden. De planten bevinden zich vooral in de Victoriakas (5, K) en in de Bergregenwoudkas (5, H).

 
Kunstopleidingen

De Plantentuin biedt een ongekende rijkdom aan vormen, texturen, materialen, lichtcondities en kleuren, variërend per seizoen. U bent welkom om hier inspiratie op te doen of om te leren observeren. Afgevallen plantenmateriaal (bladeren e.d.) mag u gebruiken. Indien u een bepaald project wil uitwerken neem dan contact op met de educatieve dienst (ausloos@br.fgov.be).

 
 
 

Praktische informatie

 
Aantallen en begeleiders

Indien u zelf een groep begeleidt voorzie dan 1 begeleider per 20 personen. Splits de groep op in kleine groepen van een twintigtal studenten. Dit is het ideale aantal.

 
Duur

Voorzie voldoende tijd voor een bezoek aan de Plantentuin, voor een studentengroep is een verblijfsduur van 4 uur het absolute minimum.

 
Kostprijs

Studentengroepen in opleiding (bachelor & masters) hebben tijdens de normale openingsuren gratis toegang tot de publieke delen van de Plantentuin

 
Toegankelijkheid

Ook als u zelf uw groep begeleidt vragen wij u om ons op de hoogte te brengen op 02 260 70 of via info@br.fgov.be. U heeft vrije toegang tot de publieke delen van de Plantentuin tijdens normale openingsuren. Indien u delen van de Plantentuin wil bezoeken die buiten het publiek toegankelijke deel vallen dan neemt u eveneens contact op zodat de betrokken personen tijdig op de hoogte gebracht kunnen worden.

Reservatieformulier (PDF-file van 68.2 KB)

Het logo van Plantentuin Meise Even voorstellen | Opdracht | Geschiedenis | Vacatures | Vrijwilligers | PartnersSteun ons | Contact | © 2017 Plantentuin Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd