Wilt u niet langer Musa ontvangen, klik hier en schrijf het woord
nr. 49, lente 2017

Nieuws uit de Plantentuin

Niet te missen

Plant in de kijker

De Tuinwinkel

Er groeit iets in Meise!
Musa is de wetenschappelijke naam van de bananenplant.

  • 2016 : Een voltreffer voor de Plantentuin!

In 2016 scoorden we op alle vlakken goed! Niet enkel op toeristisch vlak maar ook in andere opzichten maakten we er een topjaar van. De vele extra publieksevenementen, waaronder onze seizoensfeesten ´de Floridylles´ met toppers zoals de langste Picknicktafel tijdens de ZomerFloridylle, de HerfstFloridylle met de Griezelavond en de wonderlijk mooie WinterFloridylle vielen duidelijk bij het publiek in de smaak. We ontvingen dan ook een recordaantal bezoekers van 132.000. Onze wetenschappers zaten ook niet stil! Ze beschreven in totaal 68 nieuwe soorten, van minuscule kiezelwieren op de Antarctische eilanden, of de eetbare Katangese paddenstoelen tot bedreigde boomsoorten van Gabon. Ze publiceerden in totaal 286 bijdragen in wetenschappelijke tijdschriften en de Plantentuin was zowel nationaal als internationaal zichtbaar door deelnames aan symposia, congressen en expedities. Het Herbarium maakte een grote sprong voorwaarts met de start van het DOE–project (Digitale Ontsluiting Erfgoedcollecties). Op 31 mei digitaliseerden we het eerste herbariumspecimen in het bijzijn van Minister Muyters. Op het einde van het jaar waren er bijna 700.000 beelden gemaakt, die binnenkort allemaal online voor iedereen beschikbaar zullen zijn! Ook onze educatieve missie, ons onderzoek en onze wetenschappelijke collecties wonnen aan belang. We haalden namelijk meer dan 10 subsidies binnen voor externe projecten, waarbij we samenwerken met Vlaamse, nationale en internationale partners. De inzet van het hele team van Plantentuin Meise werpt dus duidelijk zijn vruchten af en we hopen van 2017 een even mooi jaar te maken. De heropening van de hoofdingang van het Plantenpaleis, de nieuwe aanleg van de Regenwoudserres en de derde editie van FloriMundi beloven al veel goeds..

  • Onkruidbestrijding in de Plantentuin: een sociale en ecologische benadering

Plantentuin Meise draagt zijn kernwaarden ‘duurzaamheid’ en ‘respect voor diversiteit’ hoog in het vaandel. In het vroege voorjaar van 2016 lanceerden we een openbare aanbesteding voor maatwerkbedrijven om onkruid te bestrijden op onze verharde terreinen en om herfstbladeren te ruimen van onze gazons. Een belangrijke voorwaarde was dat het werk moest stroken met ons nultolerantiebeleid voor het gebruik van herbiciden, van kracht sinds 2015. Onkruidbestrijding zonder het gebruik van herbiciden vereist alternatieve werkmethoden en een wijziging in de verwachtingen. Gaandeweg zullen onze medewerkers en bezoekers wennen aan een minder strikte en meer tolerante benadering van de onkruidbestrijding. De vereiste kennis voor het bestrijden van ongewenste planten varieert sterk naargelang waar het onkruid groeit. Wieden in en tussen onze plantencollecties en tuinen vereist kennis en waakzaamheid van onze ervaren tuiniers, maar voor het bestrijden van onkruid op de paden en wegen is veel minder kennis en ervaring nodig. Dit maakt het zeer arbeidsintensieve werk geschikt voor sociale ondernemingen. Dit maakt dat we voor het bladruimen kunnen rekenen op manuele mankracht in plaats van het gebruik van grote machines die zorgen voor bodemverdichting onder de bomen, geluidsoverlast en het verbruik van fossiele brandstoffen. Zo paren we ecologisch beheer aan een ongestoorde bezoekerservaring. BWBouchout die het contract won geeft de mogelijkheid om werkzekerheid en competentieontwikkeling te bieden aan haar personeel, terwijl Plantentuin Meise een sociaal en milieuvriendelijk beleid voor het behoud van het domein implementeert.


  • Ik heb een vraag

VWat is een torinstinct? Waarom worden assen wit bij een hete verbranding? Wat is de definitie van jeugdliteratuur? Kunnen vliegen botsen? Op deze en duizenden andere vragen over allerlei onderwerpen: biologie, fysica, taal, geschiedenis en nog veel meer, vind je op https://www.ikhebeenvraag.be/ een antwoord. Wetenschappers kunnen hun kennis zo delen met het grote publiek. In september 2016 kreeg de 14-jarige Britt het 15.000ste antwoord op deze website. Zij vroeg zich af hoe het nu precies zit met de stolling van lava, en kreeg antwoord van één van de meer dan 1000 wetenschappers die vrijwillig meewerken aan dit project. ‘Ik heb een vraag’ is een initiatief van 40 Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen, universiteiten en hogescholen, met de steun van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid. Het wordt gecoördineerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen. Plantentuin Meise werkt ook al jaren enthousiast mee aan de website ‘ik heb een vraag’. Koen Es antwoordde bv. op de vragen: Waarom groeien palmbomen zo hoog? Of waarom groeit maretak bovenaan in boomkruin? Vragen over biologie worden het meest gesteld (ongveer 23 %) terwijl wiskunde onder aan de ladder bengelt met amper 4 %.

Voor alle nieuwsgierige aagjes onder ons is er dus één enkel adres: https://www.ikhebeenvraag.be
.

  • Hoe kunnen we in Europa de evolutietheorie beter overbrengen.

IIn januari woonde een medewerker van Plantentuin Meise de conferentie EvoKE 2017 in Porto bij. De doelstelling van deze conferentie was : bevorderen van een beter begrip van de evolutietheorie in Europa. Meer dan 95 deelnemers waaronder wetenschappers, opvoeders, beleidsmakers, professionele media en musea uit 17 landen hadden tijdens deze conferentie volop de gelegenheid om van elkaar te leren en samenwerkingen aan te gaan. Plantentuin Meise presenteerde onze leskoffer "Reizen in de tijd".n Januari woonde een medewerker van Plantentuin Meise de conferentie EvoKE 2017 in Porto bij. De doelstelling van dit conferentie was : bevorderen van een beter begrip van de evolutietheorie in Europa. De 95 deelnemers aan deze vergadering waren wetenschappers, opvoeders, beleidsmakers, professionele media en musea uit 17 landen. Zij hadden volop de gelegenheid om van elkaar te leren en samenwerkingen aan te gaan. Wij hebben onze leskoffer "Reizen in de tijd Met de activiteiten in de koffer leren kinderen spelenderwijs de aspecten van evolutie begrijpen; een spel om met het fenomeen natuurlijke selectie te experimenteren, een rollenspel, een tijdschaal van enkele meters lang, een grote puzzel (het Mikadogram) waarmee kinderen de evolutie van planten kunnen reconstrueren... Alle discussies tijdens de conferentie benadrukten het belang voor wetenschappers om proactief de betrokkenheid bij het publiek, de media en docenten te vergroten. Er waren presentaties van interessante initiatieven zoals het internationale platform van participatieve wetenschap ´Evolution-Megalab´ of een ander origineel project om een doolhof te bouwen die de boom van evolutie voorstelt. Tijdens EvoKE 2017 ontstond een nieuwe gemeenschap van onderzoekers, opvoeders en communicatiemedewerkers die zoeken naar creatieve manieren om de aanvaarding en het begrip van de evolutie bij het publiek te vergroten. Uit deze vergadering kwamen verschillende werkgroepen voort. De Plantentuin neemt deel aan één ervan, die zich op Europees vlak zal buigen over de invoering van lessen over de evolutie in alle scholengemeenschappen en het kleuteronderwijs.

  • Dagen zonder vlees

In het kader van het Big Picnic project, een Europees project rond voedselzekerheid, neemt Plantentuin Meise dit jaar voor het eerst deel aan de actie ‘Dagen zonder vlees’. Deze frisse bewustwordingscampagne over de impact van onze voedingsgewoontes op het milieu loopt van 1 maart tot 15 april. Het opzet is simpel: 40 dagen minder vlees en vis eten. We roepen al onze vaste en freelance medewerkers en vrijwilligers op om mee te doen. Met z’n allen proberen we zo veel mogelijk dagen zonder vlees te halen, en zo onze ecologische voetafdruk, CO2-uitstoot en waterverbruik te reduceren.

  • We hebben je mening nodig !

Zes enthousiaste studenten Meertalige Bedrijfscommunicatie’ van de UGent hebben in het kader van hun studie de opdracht gekregen om een imagostudie van Plantentuin Meise te maken. Ze stelden hiervoor een enquête op. We zijn echt nieuwsgierig naar het resultaat van hun studie. Dit zal ons helpen om de Plantentuin nog mooier, boeiender en leuker te maken voor jullie! Hoe meer mensen deze enquête invullen, hoe beter ze hun imagostudie kunnen uitwerken. Neem even de tijd (+- 20 min.) en klik op de link. Het is belangrijk om de enquête in te vullen vóór 31 maart. Alvast heel erg bedankt voor jullie bijdrage!

Musa is de wetenschappelijke naam van de bananenplant.

Musa is de wetenschappelijke naam van de bananenplant.

  • Begonia’s

In de collecties van Plantentuin Meise vind je zo’n 300 verschillende begonia’s terug, zowel soorten als cultuurvariëteiten. De meeste begoniasoorten hebben een erg beperkt natuurlijk verspreidingsgebied in tropische en subtropische bossen. Het zijn net die gebieden die vooral door houtkap bedreigd worden. Het gevolg daarvan is dat op dit ogenblik maar liefst 60 soorten dreigen uit te sterven. Soms zijn plantentuinen dan een laatste toevluchtsoord om een soort veilig te stellen. In de natuur leven de meeste begonia’s overigens in Midden- en Zuid-Amerika. Er zijn zo’n 1850 wilde soorten, wat Begonia meteen tot één van de grootste plantengeslachten maakt die er zijn. Het zijn allemaal planten met die typische vlezige stengel en meestal een asymmetrisch blad. Heel wat soorten leven als epifyt op takken van bomen, maar er zijn ook enkele klimmers bij. Uit al die wilde soorten zijn vele duizenden cultuurvariëteiten ontstaan. De zogenaamde bladbegonia’s, die vele huiskamers sieren, zijn ontstaan door kruisingen van Begonia rex die in 1856 in het Indische Assam ontdekt werd, terwijl de knolbegonia’s afstammen van de in 1864 in de Andes ontdekte soorten zoals Begonia boliviensis. In de 19e eeuw, toen de horticultuur in ons land en in de buurlanden hoogtij vierde, is men met de wilde begonia’s aan het kruisen gegaan dat het een lieve lust was. Dit heeft als resultaat dat er vandaag, tienduizenden cultuurvariëteiten bestaan, die we makkelijkheidshalve opdelen in 3 groepen: tuinbegonia’s, bladbegonia’s en knolbegonia’s. Een typisch voorbeeld is Begonia ‘Général Jacques’ met bladeren die bovenaan wit behaard zijn en onderaan roodachtig. Het is een kruising van de wilde soorten Begonia scharffiana en B. venosa. Deze kruising, gerealiseerd door de Botanische Tuin van Luik, werd in 1918 beschreven in hun eigen tijdschrift. Ook vandaag vind je nog volop begoniateelt in ons land. Denk maar aan de begoniavelden in en rond het Oost-Vlaamse Lochristi, waar men knolbegonia’s veelal voor de export kweekt. Een mooi gebruik is ook het leggen van begoniatapijten met de bloemen die men oogst van deze velden. Een kleurrijk en tegelijkertijd erg vergankelijk bloementapijt siert vele marktpleinen in ons land. Het tweejaarlijkse tapijt op de Brusselse Grote Markt lokt zo traditiegetrouw massa’s kijklustigen.

Musa is de wetenschappelijke naam van de bananenplant.

  • Milieuvriendelijk speelgoed

De tuinwinkel stelt een nieuw assortiment van milieuvriendelijk speelgoed voor van het merk Petit Collage. Het speelgoed is met respect voor het milieu gemaakt van gerecycleerd materiaal en geverfd met plantaardige verfstoffen. Je kunt kiezen uit puzzels voor kleine en grote kinderen (8-22 €), “ pop-out trees” of zelf te maken bomen op basis van houten modellen (15 €), rugzakken voor jongens en meisjes (48 €)…

Te koop in de Tuinwinkel.

  • Diatomeënkaarsen

Kent u diatomeeën? Dit zijn microscopisch kleine algen, onzichtbaar voor het blote oog. De onderzoekers van de Plantentuin bestuderen diatomeeën op vier plaatsen in de wereld, van de vijvers in de Plantentuin, tot de poelen in antarctica en de rivieren in Centraal-Afrika. In de tuinwinkel kunt u kaarsen kopen die deze diatomeeën voorstellen, maar dan wel enkele duizenden keren vergroot. Zo kan je je huis wetenschappelijk verlichten op donkere dagen!

Prijs: 3 € per kaars.
Te koop in de Tuinwinkel.

Alleen in de Tuinwinkel vind je het betere tuinboek!

The place to be voor plantenliefhebbers!

Musa is de wetenschappelijke naam van de bananenplant.

Uitgever
Plantentuin Meise

Musa komt tot stand binnen de Afdeling Museologie en Educatie : Valérie Charavel, Elke Bellefroid, Koen Es, Franck Hidvégi, Jutta Kleber, Manon Van Hoye.

Eindredacteur
Koen Es

Foto's

Plantentuin Meise.

Wilt u Musa ook ontvangen, klik hier.


Voor bezoekersinformatie klik hier.

Plantentuin Meise
Domein van Bouchout
Nieuwelaan 38
1860 MEISE

02 260 09 70
info@plantentuinmeise.beWilt u niet langer Musa ontvangen, klik en schrijf het woord unsubscribe in je mailbericht.