Orchideeën | Français | English


Met zo'n 25.000 soorten omvat de orchideeënfamilie (Orchidaceae) grofweg 10% van de diversiteit aan bloeiende planten op onze planeet. Het merendeel van de soorten groeit als epifyt in de toppen van de bomen van het tropisch regenwoud. De opvallende en vaak bijzonder gevormde bloemen hebben vanouds een ongeëvenaarde aantrekkingskracht op verzamelaars en plantentelers. Hybriden van verschillende genera zoals Phalaenopsis en Cymbidium hebben ondertussen een vaste stek verworven op de vensterbank. Ook in de collecties van de Plantentuin Meise zijn orchideeën goed vertegenwoordigd.

Orchideeën in het Plantenpaleis

Het plantenpaleis herbergt in zijn collecties ongeveer 1800 orchideeën van een 1000-tal verschillende soorten en cultivars. De oudste exemplaren dateren reeds van 1905, maar het overgrote deel van de planten werden verworven vanaf de bouw van het Plantenpaleis in de jaren '50 van de vorige eeuw. De tropische soorten waaronder vele van het geslacht Bulbophyllum en Angraecum bevinden zich in de warme orchideeënkas die niet publiekstoegankelijk is. Soorten uit subtropische gebieden en uit het bergregenwoud zoals Coelogyne, Maxillaria en verwanten van Pleurothallis groeien in een koelere verzamelkas. Ongeveer één derde van deze planten zijn van gekende wilde origine, vooral uit Midden- en Zuid-Amerika en Centraal-Afrika. Cultivars en kruisingen vertegenwoordigen één vijfde van de collectie.
Een selectie opvallend bloeiende exemplaren uit onze collectie worden afwisselend tentoongesteld aan het grote publiek. Maar her en der in de publiekskassen van in het Plantenpaleis kan je ook permanente exemplaren ontdekken: van de klimmende vanilleorchidee (Vanilla planifolia) in de kas Mabundu tot epifytische Oncidium- en Cattleyasoorten in de regenwoudkassen. Daarnaast huisvest de Plantentuin Meise van tijd tot tijd tentoonstellingen over deze boeiende plantenfamilie.

Inheemse orchideeën

Ook onze inheemse flora telt een 40-tal soorten wilde orchideeën. De Plantentuin herbergt een aantal hiervan in haar collecties en draagt zo bij aan het behoud van deze soorten. Tijdens de maanden mei en juni kan u onder andere de bosorchis (Dactylorhiza fuchsii), rietorchis (Dactylorhiza praetermissa) en hun kruising (Dactylorhiza x grandis) bewonderen in de natte graslanden langsheen de Machoechelbeek en in 'Wild Meise'. Deze graslanden krijgen in functie van de groei en bloei van deze orchideeën een specifiek maaibeheer.

CITES

Ondermeer door hun populariteit bij verzamelaars zijn vele orchideeën in het wild jammer genoeg met uitsterven bedreigd. Om de internationale handel in bedreigde planten- en diersoorten te reguleren werd in 1975 CITES opgericht (Convention on International Trade of Endangered Species). Orchideeën werden integraal opgenomen onder deze regelgeving. Voor een aantal geslachten en soorten zoals venusschoentjes (Paphiopedilum sp.) geldt een totaalverbod op handel in wild verzamelde exemplaren. Voor de andere soorten is meestal een import/export-vergunning noodzakelijk. Als bevoegde instantie voor het plantenluik van CITES in België ontvangt de Plantentuin Meise jaarlijks tientallen pakketten illegaal verhandelde en verzonden planten die door de douanediensten in beslag werden genomen. De Plantentuin zorgt voor identificatie en rapportering naar de bevoegde instanties en neemt de planten in bewaring.

 

Begonia rex hybrid "Frau Notar Rambke"
 

 

Het logo van Plantentuin Meise Even voorstellen | Opdracht | Geschiedenis | Vacatures | Vrijwilligers | PartnersSteun ons | Contact | © 2017 Plantentuin Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd