Collectiebeleid invasieve levende planten | Français | English

Begonia rex hybrid "Frau Notar Rambke"De Plantentuin heeft als instituut de gedragscode invasieve planten mee ondertekend (www.alterias.be). Hierdoor heeft de tuin zich geëngageerd om een aantal invasieve planten niet meer te kweken of aan te planten. Het collectiebeleid probeert echter nog diepgaandere maatregelen te nemen om uitbreiding van invasieve soorten tegen te gaan.

Het collectiebeleid betreffende invasieve planten is geschraagd op volgende peilers:

  • de planten voorkomend op bijlage I van de gedragscode invasieve planten worden niet meer aangeplant of geïntroduceerd in de levende collecties;
  • de planten voorkomend op bijlage II van de gedragscode invasieve planten zullen slechts aangeplant of geïntroduceerd worden indien er een gegronde reden is om ze in collectie te hebben én indien hun invasief karakter in de tuin nog niet aangetoond werd;
  • de planten die voorkomen ofwel op bijlage I ofwel op bijlage II van de gedragscode invasieve planten en die momenteel nog in de collectie aanwezig zijn worden op regelmatige basis geëvalueerd op hun gedrag in en rond de collectie; indien dergelijke planten duidelijke tekenen van invasiviteit zouden vertonen zullen ze verwijderd worden uit de collectie; bijlage II planten zullen dan net zoals bijlage I planten niet meer aangeplant worden; de problematiek van deze bijlage II planten zal gesignaleerd worden aan de werkgroep Alterias;
  • de planten die niet voorkomen op bijlagen I of II van de gedragscode invasieve planten en die reeds aanwezig zijn in collectie worden door de tuiniers opgevolgd; de tuiniers wordt gevraagd om elke ongebreidelde uitzaaiing of verspreiding van een bepaalde soort te signaleren zodat een meer gedetailleerde opvolging mogelijk wordt; de problematiek van deze soorten met klaarblijkelijk invasief karakter zal gesignaleerd worden aan de werkgroep Alterias;
  • introductie van nieuwe soorten die niet op bijlagen I of II van de gedragscode invasieve planten voorkomen: soorten waarvan bekend is dat ze een invasief karakter hebben worden geweerd uit de levende collecties; het al dan niet invasief zijn wordt dan bepaald aan de hand van internationale publicaties en websites die het invasief karakter van individuele soorten bespreken.

Alle informatie betreffende de invasiviteitsstatus van de taxa in cultuur wordt bijgehouden in de LIVCOL-database.

Deze beleidsintentie behelst zowel levende planten van openlucht als planten die in de kassen gekweekt worden

 

 

Het logo van Plantentuin Meise Even voorstellen | Opdracht | Geschiedenis | Vacatures | Vrijwilligers | PartnersSteun ons | Contact | © 2017 Plantentuin Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd