Plantentuin Meise

 Onderzoek

Kennis over Afrikaanse planten en paddenstoelen delen | Français

CongoHet is van wezenlijk belang dat de in de Plantentuin aanwezige kennis en informatie door zoveel mogelijk betrokkenen gebruikt kan worden. Herbarium en bibliotheek worden ter plaatse geconsulteerd door wetenschappers en andere bezoekers uit de hele wereld.

Het jongste decennium wordt meer en meer informatie onder digitale vorm wereldwijd ter beschikking gesteld. Gecombineerd met een samenwerking op het terrein, bijvoorbeeld door de installatie van een stabiele elektriciteits-toevoer en een internetverbinding, slagen we er in om verschillende Centraal-Afrikaanse botanische instituten toegang te verschaffen tot botanische collecties. Op die manier komt de informatie rechtstreeks terecht bij onze Afrikaanse collega’s.

Een virtueel herbarium

Congo Op dit ogenblik kunnen reeds meer dan 200.000 specimens uit ons eigen herbarium online geconsulteerd worden. Dit wil zeggen dat men ze tot in de details kan bestuderen zonder dan men ter plekke hoeft te komen. 23.000 specimens daarvan zijn nomenclatorische typespecimens. Een typespecimen of type is een gedroogd exemplaar van een plantensoort waarop de allereerste beschrijving en naamgeving gebaseerd is. Deze zijn voor de wetenschap van onschatbare waarde. Hun digitalisering werd gefinancierd door het internationale ‘African Plants Initiative’ (API) van de Amerikaanse Mellon Foundation. Zo wil men een virtuele bibliotheek (www.aluka.org) maken van hoog kwalitatieve data van en over Afrika.

In 2010 werden ongeveer 1.200 typespecimens uit het herbarium van Yangambi gedigitaliseerd en in een databank opgenomen. In 2011 en 2012 coördineert de Nationale Plantentuin de digitalisatie van belangrijk materiaal uit elf andere herbaria van Congo (Kinshasa, Luki, Kisantu, Eala, Lubumbashi, Kipopo, Yangambi, Lwiro et Mulungu) en Burundi. Het gaat hier opnieuw over types en over plantensoorten die uniek zijn voor deze regio’s. Dit gebeurt eveneens met de steun van de Mellon Foundation. Dit project gaat ook gepaard met opleidingen voor de lokale wetenschappers.


Flora’s voor Centraal-Afrika

Congo Met een flora kan je planten identificeren. De ‘Flora van België’, door de Plantentuin uitgegeven, is een boek van ruim 1100 bladzijden waarmee je de 1400 inheemse plantensoorten van ons land op naam kan brengen. Sinds meer dan een eeuw publiceert de Plantentuin ook werken zoals ‘La Flore d’Afrique centrale’ en de ‘Fungus Flora of Tropical Africa’, lijvige instrumenten om de vele duizenden plantensoorten en zwammen van tropisch Afrika op naam te kunnen brengen. Ongeveer 60% van alle plantensoorten is al behandeld. Sinds april 2010 is ‘La Flore d’Afrique centrale’ digitaal beschikbaar.

Een overzicht van onze activiteiten in Afrika:

  1. Kennis over Afrikaanse planten en paddenstoelen bewaren.
  2. Kennis over Afrikaanse planten en paddenstoelen delen.
  3. Afrikaanse planten en paddenstoelen onderzoeken.
  4. Samenwerken met Afrikaanse botanische tuinen en onderzoekers

Het logo van Plantentuin Meise Even voorstellen | Opdracht | Geschiedenis | Vacatures | Vrijwilligers | PartnersSteun ons | Contact | © 2017 Plantentuin Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd