Plantentuin Meise

 Onderzoek

Samenwerken met Afrikaanse botanische tuinen en onderzoekers | Français


Botanische Tuinen in Congo in een grotere map

stevenDe rehabilitatie van de Botanische Tuin van Kisantu

De Botanische Tuin van Kisantu ligt op ongeveer 120 km van Kinshasa. Hij werd gesticht in 1901 door de Belgische jezuïet Gillet en is één van de oudste en grootste botanische tuinen van Afrika. We vinden er een 3.000 verschillende soorten levende planten, uit Congo en de rest van de tropen, een museum en een herbarium van 7.000 stuks.
Met financiële steun van de Europese Unie, werkte de Nationale Plantentuin van 2004 tot 2008, samen met het WWF en l’Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo aan de rehabilitatie van deze unieke tuin. Het rehabilitatieprogramma voorzag niet alleen in het restaureren van infrastructuren maar ook in de vorming en de opleiding van personeelsleden. Het toeristisch potentieel van de tuin werd ontwikkeld. Wat betreft het lokale belang van de tuin ging speciale aandacht naar het vermeerderen en leren gebruiken van nuttige planten zoals houtskoolproducerende planten, rupsplanten, bijenplanten of medicinale planten.
Het project werd in een tweede fase uitgebreid met de samenwerking en restauratie van de lokale tuinbouwschool dankzij FAO-UNESCO-financiering. In februari 2008 werd de gerehabiliteerde tuin plechtig ingehuldigd. Een jaar later werden concrete stappen gezet om het wetenschappelijk onderzoek in de Botanische Tuin van Kisantu weer op te starten door de uitbouw van een wetenschappelijke collectie Afrikaanse orchideeën.

Ondersteuning van het Afrikaans netwerk van botanische tuinen

De Plantentuin organiseerde in 2008 in de Botanische Tuin van Kisantu het tweede congres voor the Central African Botanic Gardens Network (CABGAN). Er werd aandacht besteed aan capacitybuilding met het oog op de realisatie van het actieplan van dit netwerk van Centraal-Afrikaanse botanische tuinen. Dit netwerk stimuleert niet alleen de noord-zuid samenwerking, maar ook de zuid-zuid samenwerking.

De rehabilitatie van het Herbarium van Yangambi

Sinds 2009 is de Plantentuin actief om het herbarium van Yangambi, nabij Kisangani, te rehabiliteren. Dit is het grootste herbarium van Congo en zelfs van heel Midden-Afrika. Van de 150.000 herbariumspecimens, zijn er ongeveer 2.000 zogenaamde types die van onschatbare waarde zijn. Met de financiële steun van onder meer de Europese Unie, het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Amerikaanse Mellon Foundation en de Belgische DG Ontwikkelingssamenwerking, werkt de Plantentuin samen met de mensen van Yangambi om deze buitengewone collectie veilig te stellen. In een eerste fase werd het herbarium vrijgemaakt van ongedierte. Zo werd er met gas ten strijde getrokken tegen de insecten. In de volgende fases van het programma worden de collecties uitgebreid en wordt het wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd. De plaatselijke bevolking wordt ook gesensibiliseerd want, zij hebben uiteindelijk het meest baat bij de bewaring van hun patrimonium en de bescherming van de unieke biodiversiteit van hun streek.

De botanische tuin van Kinshasa

steven De botanische tuin van Kinshasa werd in 1933 opgericht en beslaat 7 hectaren midden in het drukke centrum van de Congolese hoofdstad. Het Congolese ministerie van Milieu, Natuurbescherming en Toerisme slaagde erin om deze tuin te renoveren. Dit was ondermeer mogelijk dankzij een geconcerteerde actie van de Plantentuin en de ngo ‘Les Amis de la Nature et des Jardins’ en met de financiële steun van de EU en het IUCN. Vandaag heeft de plantentuin van Kinshasa een groeiende rol in educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO). Het is ook de plaats bij uitstek waar de Congolese burgers een zicht kunnen krijgen op de inspanningen die elders in het uitgestrekte land worden geleverd om de natuurlijke rijkdommen in parken en natuurreservaten te beschermen.

De botanische tuin van Eala-Mbandaka

steven De botanische tuin van Eala ligt op 7km van Mbandaka en beslaat ruim 371 hectaren. De voornaamste taak van deze plantentuin is het in kaart brengen van de plantengroei in het uitgestrekte Congolese binnenland. Bijzondere aandacht gaat naar mogelijke landbouwkundige ontwikkelingen. In het verleden speelde deze tuin een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Congolese landbouw. Sinds 2009 levert de Congolese regering grote inspanningen om van deze tuin opnieuw centrum voor wetenschappelijk onderzoek en educatie voor duurzame ontwikkeling te maken. De Nationale Plantentuin van België begeleidt de renovatie van de infrastructuur en de gebouwen.

Institutionele ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek in Congo

L’Institut congolais de la Conservation de la Nature (ICCN) is verantwoordelijk voor alle nationale parken in Congo en L’Institut des Jardins zoölogiques et botaniques du Congo (IJZBC) voor alle botanische en zoölogische tuinen. In opdracht van de Europese Unie gebeurde een grondige doorlichting van beide instituten. De Nationale Plantentuin was verantwoordelijk voor de doorlichting van de botanische en zoölogische tuinen. Als gevolg van deze doorlichting werd het IJZBC geïntegreerd in het ICCN wat een betere afstemming tussen in-situ- en ex-situconservatie van dieren- en plantensoorten mogelijk maakt.

De Plantentuin werkt samen met l’Ecole Régionale postuniversitaire d’Aménagement et de gestion Intégrés des Forêts et Territoires tropicaux (ERAIFT) bij het organiseren van stages in de mycologie.

De Plantentuin is vertegenwoordigd in Sud-Expert Plantes, een organisatie, afhankelijk van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Via de projecten van deze organisatie worden middelen verschaft waardoor plaatselijke instituten hun werking kunnen verbeteren, zodat zij weer een belangrijke rol kunnen spelen in de studie van de lokale botanische diversiteit. De projecten in de DR Congo zijn vooral gericht op het verschaffen van middelen voor de conservatie en verdere uitbouw van referentiecollecties. In Burundi wil het project helpen bij de opstart van het schrijven van een flora. De instituten kozen de Nationale Plantentuin van België als partner omwille van zijn grote expertise in deze domeinen.

Een overzicht van onze activiteiten in Afrika:

  1. Kennis over Afrikaanse planten en paddenstoelen bewaren.
  2. Kennis over Afrikaanse planten en paddenstoelen delen.
  3. Afrikaanse planten en paddenstoelen onderzoeken.
  4. Samenwerken met Afrikaanse botanische tuinen en onderzoekers

Persbericht:

Botanische tuin Congolese collega's ingehuldigd

Het logo van Plantentuin Meise Even voorstellen | Opdracht | Geschiedenis | Vacatures | Vrijwilligers | PartnersSteun ons | Contact | © 2017 Plantentuin Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd