Plantentuin Meise

 Onderzoek

2015 - Goede voortgang bij Flore d’Afrique centrale | Français


CongoHet jaar 2015 was een productief jaar voor de Flora van MiddenAfrika (Flore d’Afrique centrale). Van niet minder dan negen plantenfamilies werden de sleutels en beschrijvingen gepubliceerd. Dit was extra welkom na een lange periode van inactiviteit. Plantentuin Meise is blij te zien dat de hernieuwde inspanning om de productie te stimuleren vruchten afwerpt.

De nieuwe deeltjes omvatten samen 107 plantensoorten, wat het totaal aantal gepubliceerde soorten in de serie op circa 6.100 brengt, met nog een geschatte 4.000 te gaan. In 2015 werd een gemiddelde productie van 2 soorten per week gehaald. Dit klinkt redelijk, maar het is ons streven om per week 5 soorten te verwerken. Alleen met die snelheid kunnen we ons doel om dit monumentale werk in 2028 af te ronden behalen.

Om dit te bereiken zijn we sterk afhankelijk van een grote groep taxonomische experts van over de hele wereld, die hebben toegezegd deze uitdaging aan te gaan. De taak is groots. Onderzoekers moeten nauwgezet alle beschikbare herbariumcollecties van de Midden-Afrikaanse regio bestuderen, voornamelijk in Meise, maar ook in andere herbaria. Ze brengen de variatie binnen en verschillen tussen de individuele soorten in kaart en achterhalen de correcte naam voor elke soort. Alleen dan kan hun werk gepubliceerd worden, samen met gebruiksvriendelijke identificatiesleutels. Deze sleutels vormen de essentie van een Flora die gebruikt wordt als het onmisbare gereedschap voor verder onderzoek en waarmee ook

anderen in staat zijn om planten op naam te brengen. De sleutels worden door een brede groep mensen gebruikt voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld een ecoloog die uitzoekt welke vruchten bepaalde vogels eten, een natuurbeschermer die een beheersplan opstelt voor een zeldzame of beschermde plant, of een botanicus die een milieueffectrapport schrijft voor een mijnbouwmaatschappij. Kortom: zonder een Flora is het vele malen lastiger om te komen tot een effectief plan voor duurzaam gebruik en bescherming van botanische hulpbronnen. Dát is wat de Plantentuin drijft om dit grote project tot een goed einde te brengen.

Recent heeft ons instituut zich aangesloten bij een nog groter en ambitieuzer initiatief: de World Flora Online. Dit consortium, waarin een groot aantal gerenommeerde botanische instituten vertegenwoordigd is, streeft het volbrengen na van Doelstelling 1 van de Global Strategy for Plant Conservation door het creëren van een eerste versie van een online Flora van de hele wereld met alle bekende soorten, en dit uiterlijk in 2020. Niet alleen onze inspanningen voor de Flora van Midden-Afrika, maar ook deze voor de Flora van België en de Flora van Gabon, voeden dit mondiale initiatief.
Een overzicht van onze activiteiten in Afrika:

  1. Kennis over Afrikaanse planten en paddenstoelen bewaren.
  2. Kennis over Afrikaanse planten en paddenstoelen delen.
  3. Afrikaanse planten en paddenstoelen onderzoeken.
  4. Samenwerken met Afrikaanse botanische tuinen en onderzoekers
Het logo van Plantentuin Meise Even voorstellen | Opdracht | Geschiedenis | Vacatures | Vrijwilligers | PartnersSteun ons | Contact | © 2017 Plantentuin Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd