Plantentuin Meise

 Onderzoek

2015 - Plantentuin Meise kweekt de ernstig bedreigde Impatiens bururiensis | Français


CongoImpatiens bururiensis is enkel gekend van het Bururi District in zuidelijk Burundi. De soort groeit er in het hooglandregenwoud langs de oevers van rivieren. In 2013 evalueerde IUCN de soort als Ernstig Bedreigd wegens het kleine geografische verspreidingsgebied, de reële bedreigingen voor de gehele natuurlijke populatie als een gevolg van agrarische activiteiten (zoals begrazing door vee) en omdat het natuurlijke habitat duidelijk achteruitgaat.

Gelukkig ligt het Bururi Forest Nature Reserve, een stukje beschermd maar ernstig aangetast bos, 1.500 ha groot, in het verspreidingsgebied van deze mooie maar bedreigde Impatiens. Plantentuin Meise organiseerde in de zomer van 2014 een botanische expeditie naar Burundi. Wetenschappers van de Plantentuin verzamelden tijdens deze expeditie vier zaadmonsters van twee populaties van Impatiens bururiensis langs de oevers van de Siguvyaye Rivier in het Bururi Forest natuurreservaat.

Omdat bij Impatiens verse zaden vereist zijn om goede kiemingsresultaten te kunnen behalen, werden de zaden bij aankomst in België onmiddellijk gezaaid in de kassen en in het laboratorium van de zadenbank. Dankzij de goede zorgen van onze tuiniers en zadenbankmedewerkers, waren de beide zaaimethodes succesvol. De tere kiemplantjes groeiden uit tot sterke en gezonde, bloeiende volwassen planten. Handmatige bestuiving van de bloemen leidde tot de productie van gezonde zaden, al was de opbrengst laag. Dit laat ons toe een volgende generatie van I. bururiensis op te kweken.

Ex situ conservatie van kruidachtige planten met zaden die niet voor een lange tijd kunnen bewaard worden, is enkel mogelijk door het kweken van grote aantallen planten. Impatiens bururiensis is zeer gevoelig voor veranderende milieu-omstandigheden. De planten vereisen voortdurend aandacht en worden geregeld verpot en vermenigvuldigd via stekken en zaden. In 2015 gaven we levende planten en verse zaden van I. bururiensis aan de Universitaire Plantentuin van Bonn in Duitsland.

Om de overlevingskansen van deze prachtige bedreigde plant te verhogen, streeft Plantentuin Meise ernaar om de komende jaren nog meer planten en zaden te verdelen over diverse botanische tuinen in de hele wereld. Voor bedreigde plantensoorten die niet in zadenbanken bewaard kunnen worden, zijn levende collecties immers de laatste vitale toevluchtsoorden.
Een overzicht van onze activiteiten in Afrika:

  1. Kennis over Afrikaanse planten en paddenstoelen bewaren.
  2. Kennis over Afrikaanse planten en paddenstoelen delen.
  3. Afrikaanse planten en paddenstoelen onderzoeken.
  4. Samenwerken met Afrikaanse botanische tuinen en onderzoekers
Het logo van Plantentuin Meise Even voorstellen | Opdracht | Geschiedenis | Vacatures | Vrijwilligers | PartnersSteun ons | Contact | © 2017 Plantentuin Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd