Plantentuin Meise

 Onderzoek

2015 - De ecologische tuin van Matebe (Democratische Republiek Congo) | Français


CongoIn 2015 heeft Plantentuin Meise zijn samenwerking geconsolideerd met het Institut congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) en de Virunga Foundation, twee instellingen die werken voor in situ conservatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo. In 2015 werd de bouw van de waterkrachtcentrale van 14 MW in Matebe, grenzend aan het Nationaal Park van Virunga, voltooid.

Op 16 december werd de centrale officieel ingehuldigd door Joseph Kabila, de president van de Democratische Republiek Congo, en de heer Howard Buffet, voorzitter van de Buffet Foundation. De in Matebe geproduceerde schone en duurzame energie zal een motor zijn voor de ontwikkeling van deze dichtbevolkte regio die jarenlang te lijden had onder conflicten en pas recent werd gepacificeerd.

De Plantentuin stelde zijn expertise ter beschikking van het ICCN en de Virunga Foundation voor de landschappelijke aanleg rond de centrale en voor het ontwikkelen van een natuureducatieprogramma. Op die manier helpt de Plantentuin om dit grote ontwikkelingsproject aansluiting te doen vinden bij de centrale missie van het Park: de instandhouding van de natuur.

De belangrijkste doelstellingen van de Plantentuin voor de activiteiten in Matebe waren het harmoniseren van de waterkrachtcentrale met het natuurlijke landschap, het herstel van de gedegradeerde habitats en het bevorderen van milieueducatie ten behoeve van scholen, het maatschappelijk middenveld, de media en de beleidsmakers in Noord-Kivu.

De harmonisatie van de waterkrachtcentrale met het natuurlijke landschap was een even complexe als interessante uitdaging en resulteerde in een unieke ervaring voor Plantentuin Meise. De site werd heraangeplant met zoveel mogelijk lokale plantensoorten. Helaas was het niet mogelijk een beroep te doen op grote hoeveelheden plantgoed opgekweekt in kwekerijen in de regio. Daarom werd op de site een kwekerij opgestart om planten te kweken van lokale, in het bijzonder bedreigde, soorten.

CongoEen 500 m lange haag van siergewassen (ongeveer 2000 planten) en een rij bomen (60 jacaranda’s) werden langs het kanaal geplant. De 600 meter lange dijk werd gestabiliseerd tegen erosie door het planten van grassen, bamboe en andere lokale plantensoorten. Op het fabrieksterrein (ongeveer 7 ha ‘wildernis’) werd een educatief pad aangelegd waarlangs verschillende Congolese ecosystemen worden getoond, samen met voorbeelden van moestuinen die de bezoekers informeren over het belang van planten.

Plantentuin Meise heeft vooral geïnvesteerd in de opleiding van de lokale medewerkers. Tuiniers en landbouwingenieurs warden geselecteerd voor een opleiding op het terrein. Een team van vijf tuiniers garandeert er nu de duurzaamheid van het project; ze staan ook in voor het onderhoud van de lokale plantenkwekerij. Experten van Meise blijven het project opvolgen en coachen het team om hun kennis verder te verbeteren.

In 2016 besliste de Virunga Foundation de tuin rond de centrale de naam ‘ecologische tuin van Matebe’ te geven. De naam verwijst naar de wens om de tuin te laten uitgroeien tot een educatief en toeristisch centrum. De reconstructie van de verschillende Congolese ecosystemen zal worden afgerond en een reeks panelen met informatie over de interactie tussen planten, mensen en het milieu zal op de site worden opgesteld. Het doel is om het publiek de schoonheid, de eigenschappen en het nut van planten te laten zien en tegelijk de

belangrijke rol van de mens in het behoud van een gezond ecosysteem te benadrukken. Voor de Virunga Foundation en Plantentuin Meise is het een uitdaging om in de komende jaren het milieubewustzijn te laten groeien in deze post-conflict regio.

Voor 2016 zijn dit de doelstellingen:

  • bij de lokale bevolking het belang van het park benadrukken voor de bescherming van één van meest biodiversiteitsrijke regio’s van Afrika;
  • versterken van de band tussen het park, de diensten geleverd door de omringende ecosystemen en de ontwikkeling van een moderne botanische tuin rondom een duurzame energiebron;
  • bewustmaken van het belang van planten en ecosystemen (door planten te tonen uit andere regio’s van de Democratische Republiek Congo);
  • lanceren van een opleidingsprogramma voor gidsen;
  • opleiden van studenten voor beroepen en banen verwant aan plantkunde (duurzame tuinbouw, landbouw en bosbouw);
  • organiseren van bezoeken voor scholen.

Het succes van Plantentuin Meise in de groene landschappelijke aanleg rond de waterkrachtcentrale van Matebe toont aan dat het mogelijk is om infrastructuurwerken op een duurzame manier te realiseren en dat de economische ontwikkeling van een regio hand in hand kan gaan met de opbouw van lokale kennis over het beheer van de biodiversiteit en het bevorderen van milieueducatie.
Een overzicht van onze activiteiten in Afrika:

  1. Kennis over Afrikaanse planten en paddenstoelen bewaren.
  2. Kennis over Afrikaanse planten en paddenstoelen delen.
  3. Afrikaanse planten en paddenstoelen onderzoeken.
  4. Samenwerken met Afrikaanse botanische tuinen en onderzoekers
Het logo van Plantentuin Meise Even voorstellen | Opdracht | Geschiedenis | Vacatures | Vrijwilligers | PartnersSteun ons | Contact | © 2017 Plantentuin Meise Facebook Twitter Youtube Flickr Newsletter Issuu Scribd