Enquête voor de Musalezer


Klik uw antwoord aan, a.u.b.

Uw naam
Uw voornaam
Uw E-mail

1. Hoe hebt u zich voor Musa ingeschreven?


Via onze website
Tijdens een bezoek aan de Plantentuin
Tijdens een bezoek aan de Zomerhappening in de Plantentuin
Tijdens een beurs waar de Plantentuin aan deelnam
Andere (omschrijf a.u.b.)

2. Hoe leest u Musa?


U leest hem grondig
U overloopt hem vluchtig
U komt er niet altijd toe hem te lezen

3. Welke rubrieken vindt u het meest interessant?


Nieuws van de Plantentuin
Niet te missen
Plant in de kijker
De Tuinwinkel

4. Kruis hieronder de twee belangrijkste redenen aan waarom u Musa leest.


Om de Plantentuin en zijn activiteiten beter te leren kennen
Om uw algemene botanische kennis te verbreden
Om meer te weten over planten die u ook in eigen tuin kan zetten
Om een bezoek aan de Plantentuin voor te bereiden

5. Wat vindt u van de botanische inhoud van Musa?


Heel goed
Goed
Voldoende
Onvoldoende

6. Wat vindt u van de lengte van de artikels?


Te lang
Goed
Te kort

7. Wat vindt u van de foto’s en illustraties?


Groot genoeg
Te klein
Voldoende
Te weinig

8. Heeft u het gevoel de Plantentuin beter te leren kennen door het lezen van Musa?


Ja
Neen

9. Zet het lezen van Musa u aan om de Plantentuin te bezoeken?


Ja
Neen

10. Hebt u suggesties?

Suggesties (omschrijf a.u.b.)

VERGEET UW ENQUETE NIET TE VERZENDEN

Hartelijk dank voor uw medewerking